Varmepumpe - Klima og Miljø AS

Produkter

Vi benytter produkter fra Toshiba, Daikin og Nibe. 

Vi prøver selvfølgelig å være behjelpelig om du ønsker andre merker.

Varmepumpeteknikk er et spesialfelt med krav til høy kompetanse. 

 

Installatører må kjenne produktet godt for å kunne utføre korrekt installasjon og service. 

Installasjon av alle typer luft-til-luft-varmepumper er regulert av f-gass-forordningen, som kom i 2013. 

Den krever at installatøren er f-gass-sertifisert og firmaet f-gass-godkjent. 

 

Derfor har du ikke lov til å montere varmepumpen selv.  

 

Merk også at varmepumper skal kobles til en jordet kurs med jordfeilbryter. 

Seriøse varmepumpeleverandører samarbeider med elektroinstallatører, og får installert jordet uttak der dette ikke finnes.

Våre leverandører av varmepumper